Quản trị rủi ro

₫1,298,000.00₫1,000,000.00

214 students enrolled

 • 0/18
  • Chào mừng
  • Tìm hiểu về rủi ro doanh nghiệp
  • Quy trình quản lý rủi ro
  • Vai trò của quy trình quản lý rủi ro
  • 4 loại rủi ro doanh nghiệp phi tài chính
  • 5 loại rủi ro tài chính doanh nghiệp
  • Tổng quan về rủi ro thị trường tài chính
  • Rủi ro trực tiếp và gián tiếp
  • Giải pháp quản lý rủi ro tài chính
  • Giải pháp tài chính – Hợp đồng quyền chọn
  • Giải pháp tài chính – Hợp đồng hoán vị lãi suất
  • Giải pháp tài chính – Hợp đồng tương lai, hợp đồng kỳ hạn
  • Chi phí cho giải pháp tài chính – Độ chuẩn hóa và thời gian
  • Chi phí cho giải pháp tài chính – Độ thanh khoản và độ biến động
  • Giải pháp phi tài chính
  • Những người thực hiện quản lý rủi ro doanh nghiệp
  • Thu thập dữ liệu định tính và định lượng cho quản lý rủi ro
  • Tổng kết và tiến lên
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *