Xây dựng KPI

₫1,980,000.00

248 students enrolled

 • BSC và KPI 

  0/26
  • Giới thiệu
  • Tầm quan trọng của KPI
  • Tác động của công nghệ sang KPI
  • Số KPI lý tưởng của công ty
  • Đo lường như thế nào để tạo động lực cho nhân viên
  • Tầm quan trong của đo lường và các chỉ số
  • Tổng quan về thẻ điểm cân bằng
  • Mục tiêu tài chính và đo lường
  • Nhu cầu khách hàng và sự hài lòng
  • Đo lường quy trình bên trong
  • Sự phát triển và hài lòng của nhân viên
  • Tầm quan trọng của tuyên bố sứ mệnh
  • KPI liên kết với tuyên bố sứ mệnh như thế nào
  • Điều gì tạo nên một tuyên bố sứ mệnh tốt
  • Tác động của nhân viên đến cách đánh giá mới
  • Khi tuyên bố sứ mệnh và KPI xung đột
  • Đánh giá hiệu quả và ưu đãi
  • Hiệu quả của một số phép đo
  • Liên kết sự đánh giá với phần thưởng
  • Ví dụ- Volkswage và bài kiểm tra khí thải
  • Tổng quan về doanh nghiệp xe tải
  • Đánh giá lái xe nghỉ việc và ở lại
  • Theo dõi hóa đơn theo dặm mỗi ngày
  • Giải pháp thu tiền mặt
  • Các biện pháp mua nhiên liệu
  • Tập trung vào những gì quan trọng nhất
 • Thiết kế công việc 

  0/16
  • Giới thiệu về thiết kế công việc
  • Cách ứng dụng tối đa kiến thức
  • Thiết kế công việc là gì
  • Lợi ích của thiết kế công việc
  • Các nguyên tắc của thiết kế công việc
  • Xác thực mục tiêu của bạn
  • Phân tích công việc
  • Vòng quay công việc
  • Làm phong phú công việc
  • Mở rộng công việc
  • Viết bản mô tả công việc
  • Xu hướng gần đây
  • Các nhân tố tác động đên thiết kế công việc
  • Vượt qua thử thách
  • Thiêt kế tổ chức
  • Bước tiếp theo
 • Tài liệu CEO 

  0/1
  • Download
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *